Het Valse Alibi

Het Valse Alibi

Een interactieve leertool om kinderen met dyslexie spelenderwijs te ondersteunen tijdens een focusles.

‘Het Valse Alibi’ is een interactief leesspel ontwikkeld voor tablet en te gebruiken binnen focuslessen voor leerlingen met dyslexie. Hierbij lezen ze in groep teksten en wordt de focus gelegd op lezen en begrijpend lezen. In het spel proberen ze een moord verhaal op te lossen en te achterhalen wie de dader is..

Door deze kinderen te stimuleren en te motiveren beoogt dit spel hen meer te laten oefenen op lezen met behulp van verschillende verhalen en coöperatieve spelelementen. Zo kunnen ze blijven evolueren in hun leesontwikkeling.

Het Verhaal

Er is een moord gepleegd en niemand weet wie de dader is. Er zijn alleen verdachten die in de buurt van de moord aanwezig waren. Deze verdachten (afhankelijk van het aantal spelers) vertellen ieder het verloop van hun dag. Eén van deze verdachten liegt en het is aan de leerlingen om te achterhalen wie de leugenaar is.

Leerlingentablet

Iedere leerling krijgt een individuele tablet met een eigen account. Wanneer het spel gestart wordt, leest iedere leerling de verklaring van een verdachte voor en moeten de andere leerlingen luisteren. Na het lezen worden verschillende vragen gesteld over de verklaring waarbij men punten kan verdienen om nieuwe moordsettings vrij te spelen (bijvoorbeeld: het kasteel, de piratenboot). Wanneer ze op het einde ook de correcte dader kunnen aanduiden worden hun punten verdubbeld.

Leerkrachttablet

Ook de leerkracht heeft een eigen tablet met een interface die er anders uitziet dan deze van de leerlingen. Zij krijgen te zien welke tekst de leerling leest met daarnaast enkele tools om nota’s te maken bij de tekst. Ze kunnen ook chronometreren hoe lang de leerling leest over de tekst. Deze gegevens worden vervolgens bewaard op het account van de leerling en kunnen later geraadpleegd worden voor verdere analyse. De leerkracht kan de resultaten ook delen met de ouders.

Voor deze masterproef heb ik nauw samengewerkt met verschillende kinderen binnen mijn doelgroep alsook met verschillende leerkrachten en logopedisten. Zo kreeg ik voldoende feedback om aan alle noden en verwachtingen te voldoen. Dit ontwerp was tevens ook de basis voor mijn tweede masterproef: Space TreasAR.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!